Czym jest pełna księgowość, kiedy trzeba ją prowadzić? - Biuro rachunkowe Jasta

Czym jest pełna księgowość, kiedy trzeba ją prowadzić?

Pełna księgowość stanowi fundament solidnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Dzisiaj omawiamy, kiedy prowadzenie pełnej księgowości staje się obowiązkiem prawnym, jakie są jej najważniejsze elementy oraz jakie korzyści i wyzwania wiążą się z jej stosowaniem. Nasz artykuł to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce zrozumieć, jak zaawansowana księgowość wpływa na rozwój firmy.

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość, realizowana w formie ksiąg rachunkowych, jest najbardziej skomplikowanym typem rozliczania działalności gospodarczej. Stanowi ona szczegółową formę dokumentowania zdarzeń gospodarczych i zapewnia maksymalną przejrzystość danych ekonomicznych przedsiębiorstwa. Obejmuje ona m.in. rejestrowanie zmian w majątku, rozliczenia z kontrahentami oraz przepływy pieniężne. Elementy składowe ksiąg rachunkowych to dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów, uzgodnienia sald, potwierdzenia oraz sprawozdania finansowe.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy głównie dużych firm i podmiotów o wysokich obrotach, dotyczy przede wszystkim:

  • Spółek partnerskich i handlowych,
  • Organizacji działających na zasadach prawa bankowego lub pokrewnych przepisów,
  • Samorządów i związków samorządowych,
  • Organizacji budżetowych,
  • Osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • Jednostek działających dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom​

Ponadto obowiązek ten dotyczy również podmiotów, które przekroczyły określony limit przychodów, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym, którzy w 2022 roku uzyskali przynajmniej 9.654.400 zł przychodów netto.

Czym się różni pełna księgowość od uproszczonej?

Pełna księgowość różni się od uproszczonej głównie stopniem szczegółowości i zakresem dokumentacji finansowej. Pełna księgowość, wymagająca stosowania ksiąg rachunkowych, obejmuje bardziej szczegółowe rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, w tym zmian w majątku, rozliczeń z kontrahentami, i przepływów pieniężnych. Jest bardziej złożona i wymaga przestrzegania wielu przepisów, a także często wiąże się z większymi kosztami prowadzenia. Uproszczona księgowość, jak na przykład podatkowa księga przychodów i rozchodów, jest prostsza, mniej kosztowna i mniej szczegółowa, skupiając się głównie na rejestracji podstawowych transakcji finansowych.

Pełna księgowość jest kluczowym narzędziem do efektywnego zarządzania finansami. Daje ona pełny obraz sytuacji finansowej firmy, co jest nieocenione w planowaniu strategicznym i podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Chociaż wiąże się z większymi kosztami i koniecznością przestrzegania skomplikowanych przepisów, korzyści płynące z dokładnego i transparentnego dokumentowania operacji finansowych są nie do przecenienia.

Comments are closed.

Scroll Up