PIT-0 dla seniorów, co warto o nim wiedzieć? - Biuro rachunkowe Jasta

PIT-0 dla seniorów, co warto o nim wiedzieć?

W naszym dzisiejszym artykule chcielibyśmy poruszyć kwestie PIT-0 dla seniorów. Wskażemy, kto może z niego skorzystać i jakie są warunki jego uzyskania. Ponadto odpowiemy na pytanie, czy rzeczywiście opłaca się skorzystać z tej formy ulgi podatkowej. Zapraszamy do lektury!

Jak działa PIT-0 dla seniorów?

Ulga podatkowa PIT-0, znana również jako zwolnienie dla seniorów, jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pozostają aktywne zawodowo. Dzięki tej uldze, pracujący seniorzy mogą zwiększyć swoje miesięczne wynagrodzenie netto, ponieważ pracodawca nie jest uprawniony do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ich pensji. W rezultacie, zastosowanie PIT-0 przekłada się na wyższą kwotę „do ręki”, co w pewnych sytuacjach może przynieść dodatkowe korzyści finansowe sięgające nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Kto może skorzystać z PIT-0?

Aby skorzystać z korzyści wynikających z ulgi PIT-0, należy spełnić podstawowy warunek – podatnik uzyskuje możliwość korzystania z tej ulgi jedynie w sytuacji, gdy kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednocześnie nie decydując się na pobieranie przysługującej mu emerytury. Dlatego też ulga ta jest atrakcyjna wyłącznie dla tych pracowników, którzy świadomie odłożą na bok prawo do otrzymywania emerytury, aby pozostać na rynku pracy. W momencie, gdy pracownik zdecyduje się na pobieranie emerytury, niezależnie od tego, czy nadal będzie aktywny zawodowo, czy zakończy swoją karierę zawodową, ulga PIT-0 nie będzie dla niego dostępna.

Jak skorzystać z PIT-0?

Pracownik zainteresowany korzystaniem z przysługującej mu ulgi PIT-0 może zgłosić swoje zamiary w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu 60. roku życia przez kobiety lub 65. roku życia przez mężczyzn. Aby formalnie skorzystać z ulgi dla seniora, należy złożyć pisemny wniosek bezpośrednio u pracodawcy, a nie u osoby odpowiedzialnej za procesowanie wypłat, na przykład księgowego. Ważne jest przygotowanie dwóch kopii tego dokumentu – jednej do akt pracowniczych w miejscu zatrudnienia, drugiej dla siebie, jako potwierdzenia złożenia wniosku.

Ulga dla seniora a roczne rozliczenie

Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o wykorzystaniu ulgi dla seniora, skutkuje to koniecznością potrącania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzenia. Jednakże, środki utracone na tym tle mogą zostać zwrócone podczas dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego – dla osób, które nabyły prawo do korzystania z tej ulgi w roku 2023, możliwość ta pojawi się przy wypełnianiu deklaracji podatkowej za 2024 rok. W tej sytuacji podatnik musi samodzielnie dołączyć formularz PIT-0 do swojej deklaracji podatkowej i określić, za jakie miesiące przysługuje mu zwrot. Decyzja o dołączeniu formularza PIT-0 pozostaje jednak w gestii pracownika, który może z własnej woli zrezygnować z tej możliwości.

Dla tych, którzy nie przekazali pracodawcy oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla seniora wcale lub złożyli je dopiero po upływie kilku miesięcy od osiągnięcia odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn), istnieje szansa na odzyskanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Przy składaniu rocznego zeznania podatkowego to na podatniku spoczywa obowiązek wskazania, od którego miesiąca chciałby skorzystać z ulgi, mając możliwość ograniczenia się do określonych miesięcy lub zgłoszenia wszystkich przysługujących mu okresów.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić wszelkie kwestie związane z PIT-0 dla seniorów. Jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania!

Comments are closed.

Scroll Up