Jak skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek przy kilku umowach? - Biuro rachunkowe Jasta

Jak skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek przy kilku umowach?

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, która miesięcznie obniża zobowiązanie podatkowe. Jest ona nierozerwalnie złączoną z kwotą wolną od podatku. Dzięki tym dwóm obniżeniom kwota nieopodatkowana wynosi obecnie 30000 zł rocznie. Czym dokładnie jest kwota zmniejszająca podatek i jak z niej skorzystać w sytuacji, gdy posiadamy kilka źródeł dochodu?

Kwota zmniejszająca podatek – co trzeba wiedzieć?

Jednym z elementów polityki socjalnej państwa, jest ustanowienie różnego rodzaju ulg podatkowych, dzięki którym osoby osiągające najniższe dochody mają zapewnione tzw. minimum niezbędne do egzystencji. Kwota zmniejszająca podatek to właśnie tego typu ulga, która określa sumę, jaka może być odjęta od zaliczki na podatek dochodowy naliczany przez pracodawcę co miesiąc. Wynosi ona 300 zł, co w skali roku daje 3600 zł. Oblicza się ją na podstawie kwoty wolnej od podatku, gdyż stanowi ona 12% z 30 000 zł.

Jak wykorzystać kwotę zmniejszającą podatek przy kilku umowach?

Aby skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, konieczne jest złożenie u pracodawcy formularzu PIT-2. Początkowo pracownik mógł złożyć ten formularz tylko u jednego pracodawcy, jednak zostało to zmienione i obecnie można skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek u trzech pracodawców. Wygląda to w ten sposób, że podatnik może wskazać w oświadczeniu składanym pracodawcy, czy ma on zmniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł),
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Dzięki temu nawet zarabiając niewielkie kwoty u kilku pracodawców, pracownik ma szansę wykorzystać należną mu ulgę w całości. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystania tej ulgi warto zapytać o nią księgowość, która powinna udzielić wszelkich informacji.

Czy można odzyskać kwotę zmniejszającą podatek w rocznym rozliczeniu PIT?

Złożenie formularza PIT-2 u pracodawcy lub pracodawców to nie jedyny sposób na to, aby odzyskać kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli w trakcie roku pracownik nie skorzystał z przysługującej mu ulgi, to składając roczną deklarację, można uwzględnić tę kwotę i otrzymać ją w formie zwrotu nadpłaconego podatku.

Zmiany w przepisach dotyczących kwoty zmniejszającej podatek

W 2023 roku nastąpiło kilka istotnych zmian w przepisach regulujących kwestie związane z kwotą zmniejszającą podatek. Przede wszystkim pojawiła się możliwość podzielenia kwoty zmniejszającej podatek na trzech płatników, ale to nie wszystko. Nowe przepisy pozwalają na zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (w tym również pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe).

Ponadto oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, czyli PIT-2, może złożyć osoba, która osiąga przychody z:

  • umów zlecenia i o dzieło,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • pracy na etacie na podstawie: umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, czy spółdzielczego stosunku pracy,
  • kontraktów menadżerskich,
  • praw majątkowych,
  • emerytury i renty z zagranicy.

Jak widać, obecne przepisy dają duże możliwości podatnikom na zmniejszenie swoich składek. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kwestii związanych z księgowością, skontaktuj się z nami.

Comments are closed.

Scroll Up