Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Jak ją obliczyć w 2024? - Biuro rachunkowe Jasta

Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Jak ją obliczyć w 2024?

W systemie podatkowym osobom legalnie zatrudnionym przysługują różne ulgi podatkowe. Czym jest kwota zmniejszająca podatek i czy przysługuje ona wszystkim podatnikom? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak obliczyć ją w 2024 roku.

Czym jest kwota zmniejszająca podatek?

Podatnicy mogą korzystać z różnych ulg podatkowych, a jedną z nich może być właśnie kwota zmniejszająca podatek. Jest to suma, która może być odjęta od zaliczki na podatek dochodowy naliczonej przez pracodawcę w danym miesiącu. Mechanizm ten umożliwia zmniejszenie kwoty podatku należnego od dochodu pracownika. Jej wysokość jest bezpośrednio powiązana z tzw. kwotą wolną od podatku ustaloną ustawowo. Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca podatek została wyznaczona na poziomie 300 zł miesięcznie, co jest efektem pomnożenia rocznej kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 30 000 zł, przez stawkę podatku dochodowego, czyli 12%.

Komu przysługuje kwota zmniejszająca podatek?

Prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek przysługuje szerokiemu gronu podatników, a w szczególności osobom fizycznym rozliczającym się na zasadach ogólnych. Wśród nich znajdują się zarówno pracownicy na umowach o pracę, jak i osoby otrzymujące emerytury czy renty. Uprawnieni są również zleceniobiorcy i pracownicy zatrudnieni na umowy o dzieło, pod warunkiem że ich dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Niektórzy przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych również mogą skorzystać z tej ulgi. Jednakże kwota zmniejszająca podatek nie jest dostępna dla osób rozliczających się według stawki liniowej, korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej​.

Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek w 2024 roku?

Chociaż sam proces obliczania kwoty zmniejszającej podatek nie wydaje się skomplikowany, to jednak przy rozliczeniach podatkowych warto rozważyć skorzystanie z pomocy biura rachunkowego, aby uniknąć popełnienia błędów. Bardzo ważne jest ustalenie kwoty wolnej od podatku, która w 2024 roku utrzymuje się na poziomie 30 000 zł. Stawka podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego wynosi 12%, co oznacza, że roczna kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 3 600 zł (12% z 30 000 zł, czyli 0,12 x 30 000 zł). Miesięcznie przekłada się to na 300 zł, które pracodawcy mogą odliczać przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy dla swoich pracowników. Takie działanie prowadzi do zwiększenia kwoty netto wypłacanych wynagrodzeń, co bezpośrednio wpływa na zasobność portfeli pracowników​.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek?

Pracownik, który chce skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinien złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy formularz PIT-2. Dzięki temu dokumentowi upoważni on płatnika do zmniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą i będzie mógł uzyskać wyższe wynagrodzenie netto.

Kwota zmniejszająca podatek to istotny aspekt systemu podatkowego, który wpływa na ostateczną wysokość podatku dochodowego płaconego przez podatników. Skorzystanie z tej ulgi wydaje się w naszej ocenie bardzo korzystne, ponieważ osoby uprawnione mogą dzięki temu cieszyć się wyższym wynagrodzeniem netto. Stanowi to też dodatkową zachętę do legalnego zatrudnienia i uczciwego rozliczania się z fiskusem. Podziel się tym artykułem z innymi, aby również mogli skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Comments are closed.

Scroll Up