Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

OBOWIĄZEK WYMIANY KAS FISKALNYCH

Firmy czeka wymiana kas fiskalnych - ustawa podpisana

 

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał w środę 17.04.2019 r. zmiany w ustawie o VAT i prawie o miarach. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku. Powstanie też specjalne Centralne Repozytorium Kas.

 

Kasy online będą miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Jak wynika z uzasadnienia, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów.

 

Nie będą więc podawane żadne informacje dotyczące konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie danych będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

 

Okres przejściowy

 

Z przyjętej ustawy wynika, że do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas będą mogli korzystać:

 

przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 

sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

 

 
Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 

placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),

 

przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,

 

sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

 
Przed końcem grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 

fryzjerskie,

 

kosmetyczne,

 

budowlane,

 

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

 

prawnicze oraz

 

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

 

 

Z ustawy wynika również, że po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą kupować kasy rejestrujące starego rodzaju. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.