Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

CENY TRANSFEROWE

Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie terminu na przygotowanie uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Informacja ta powinna zainteresować wszystkich podatników, którzy zmagają się obecnie ze sporządzaniem dokumentacji po raz pierwszy według nowych zasad.

Termin na sporządzenie dokumentacji, wynikający ze znowelizowanych ustaw o podatkach dochodowych, określono na koniec trzeciego miesiąca po zakończenia roku podatkowego.

Konieczność zmiany terminu

Jak tłumaczy Leszek Dutkiewicz, doradca podatkowy, partner w Russel Bedford, ze strony podatników dochodziły liczne sygnały o znacznej uciążliwości takiego rozwiązania, szczególnie iż sporządzenie rzetelnej dokumentacji według nowych zasad wymaga zaangażowania znacznego nakładu pracy, czasu, a często również środków finansowych. Starając się dostosować do nowych wymogów podatnicy napotykają też liczne trudności techniczne, związane z krótkim czasem na skompletowanie niezbędnych informacji do sporządzenia dokumentacji i sprawozdań, szczególnie iż nadal pojawiają się wątpliwości co do praktycznego wdrożenia wymogów, które są realizowane po raz pierwszy.

Pół roku więcej

Z informacji udzielonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że resort ma świadomość krótkiego czasu na złożenie sprawozdania. MF bierze również pod uwagę problemy powstające po stronie podatników i planuje rozwiązanie w postaci przedłużenia podstawowego terminu. Można oczekiwać, że termin zostanie wydłużony o sześć miesięcy. Oznaczałoby to, że sprawozdanie trzeba będzie złożyć do końca września. Jak czytamy na stronie MF, kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, proponuje się wydłużenie o ok. pół roku terminów związanych ze spełnieniem obowiązków w zakresie cen transferowych.

Przepisy zadziałają wstecz

Jak tłumaczy Leszek Dutkiewicz, przedłużony termin ma znaleźć zastosowanie dla obowiązków, jakie zgodnie z przepisami powstały w zakresie cen transferowych w 2018 r., a zatem w odniesieniu do dokumentacji sporządzanej za 2017 r. W tym zakresie byłaby to zmiana prawa wstecz, lecz jest dopuszczalne z punktu widzenia techniki prawodawczej, ponieważ jest to zmiana przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zgodnie z zapowiedzią przedłużony termin ma obowiązywać również w 2019 r. w odniesieniu do dokumentacji sporządzanych za rok 2018. Zdaniem eksperta Russel Bedford, powyższe zapowiedzi należy ocenić jako właściwy krok w stronę nie tyle ułatwienia, co w ogóle praktycznego umożliwienia terminowego dopełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych.

Plan przedłużenia terminu pozytywnie ocenia również Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w A&RT. Jego zdaniem termin marcowy jest nierealny. W tym czasie nakładają się na siebie różne obowiązki: rozliczenie CIT, audyty, zamknięcie roku itd. Odpowiedni czas to koniec czerwca, gdy trzeba już mieć zatwierdzone sprawozdania finansowe.

Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych.