Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Zmiany w podatkach

1. Limit płatności gotówkowych 15 tys. złotych.

Jeżeli jednolita transakcja dokonana będzie na kwotę przekraczającą 15 tys. zł to zapłata nie może być regulowana gotówką. Przykładowo faktura na kwotę 16 tys. zł. musi być w całości opłacona przelewem. Kompensaty i barter są traktowane na równi z zapłatą za pośrednictwem banku.

Nieprzestrzeganie przepisów u sprzedawcy (przyjmującego gotówkę) grozi mandatem karno-skarbowym, a u kupującego (płacącego) oprócz mandatu korekta kosztów proporcjonalnie do płatności dokonanej gotówką. Dla przykładu: faktura netto 20.000,00 zł, brutto 24.600 zł. Kupujący płaci 12.300 zł gotówką, reszta przelewem. Łamie przepisy ustawy i musi wyksięgować z kosztów podatkowych połowę wartości faktury (wartości netto danej wcześniej w koszty). Zatem wyksięgowuje z kosztów podatkowych 10 tys. zł.

 

2. Zwiększenie limitu na pełną księgowość z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Zwiększeniu ulega również limit na ryczałt – z 150 tys. euro do 250 tys. euro.

Zwiększenie limitu zwolnienia z VAT – ze 150 tys. zł. do 200 tys. zł.

 

3. Zmniejszeniu ulega stawka CIT dla małych podatników z 19 do 15%. Mały podatnik – obroty brutto poniżej 1,2 mln euro.

 

4. Kwota wolna od podatku – całkowita rewolucja w liczeniu. Bez kalkulatora ani rusz. Zaliczki w roku 2017 pobierane mają być po staremu. Natomiast przy obliczaniu całorocznego podatku za rok 2017 należy stosować nowe przepisy.

 

5. Zmiany w odwrotnym obciążeniu. Dodano do załącznika nr 11 usługi budowlane (cała lista). Należy sprawdzić czy wykonywane usługi są wymienione w załączniku. Odwrotne obciążenie będzie miało miejsce w usługach budowlanych gdy podatnik czynny VAT wykona usługę dla innego czynnego podatnika VAT. Drugi konieczny warunek: odbiorcą usługi budowlanej nie będzie finalny odbiorca.

Zatem zmiana będzie dotyczyła wyłącznie podwykonawców. Faktycznie będą poszkodowani z tytułu zmian. Wystawią fakturę bez VAT a będą odliczali VAT z materiałów budowlanych i innych kosztów. Będzie nadwyżka i zwrot na 60 dni. A główny inwestor zapłaci mniej, bo kwotę netto.

 

6. Usługi okołoubezpieczeniowe nie będą korzystały ze zwolnienia VAT od 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy to usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych: usług likwidatorów szkód, holowania pojazdów w ramach likwidacji szkody, call center likwidatora.

 

7. Zmiany w odliczaniu VAT naliczonego przy WNT i imporcie usług. Do końca 2016 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi, VAT należny powstaje przy WNT z datą wystawienia faktury a przy imporcie usług w dacie powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie VAT należny staje się naliczonym, z prawem do odliczenia w tym samym miesiącu, w którym rozliczony jest należny. Zatem wszystko jest pod kątem VAT neutralne.

Od nowego roku zmiana odnośnie korekt WNT i importów usług. Jeżeli podatnik otrzyma fakturę WNT bądź import usług po upływie trzech miesięcy od daty faktury, to wówczas cofa się i koryguje deklarację VAT za miesiąc, w którym powstał obowiązek do VAT należnego, ale VAT naliczony odliczyć może na bieżąco. Przykładowo: w grudniu 2017 wpływa do księgowości faktura z maja 2017. Należy sporządzić korektę VAT za maj i wykazać w maju VAT należny. Minęły 3 miesiące od daty wystawienia faktury, więc VAT naliczony można wykazać w grudniu, bądź w deklaracji za listopad, jeżeli za ten miesiąc nie została złożona. Efekt – podatek do zapłacenia w maju z odsetkami, a odliczenie VAT dopiero po kilku miesiącach. Trzy miesiące liczymy od końca miesiąca, w którym została wystawiona faktura WNT do dnia złożenia deklaracji za trzeci miesiąc. Na przykład faktura z maja to trzeci miesiąc upłynie 25 września.

 

8. Zmiana istotna w terminach zwrotów VAT. Pozostaje termin 180 i 60 dni bez zmian. Natomiast termin przyśpieszony 25 dni będzie obłożony licznymi wymogami i spełnieniem licznych warunków, które faktycznie uniemożliwiają skorzystanie z niego.

 

9. Zmiany odnośnie rejestracji i wyrejestrowania podatników VAT. Przy rejestracji podatnik będzie weryfikowany, głównie pod kątem prawa do lokalu, w którym chce prowadzić działalność gospodarczą.

Urzędy skarbowe będą wyrejestrowywały podatników VAT czynnych w sytuacji w której podmiot będzie miał zawieszoną działalność przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Trzeba będzie ponownie rejestrować się do VAT. Podatnik VAT będzie skreślony z rejestru również gdy nie będzie wykazywał sprzedaży lub podatku do odliczenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Innymi słowy, składanie zerowych deklaracji będzie skutkowało skreśleniem z rejestru VAT. Będzie możliwość zawiadamiania urzędów skarbowych i wnoszenia o nie wykreślanie.

 

10. Brak obrotu z UE przez okres 3 miesięcy będzie skutkował wyrejestrowaniem z VAT-UE.

 

11. Od nowego roku znikają kwartalne deklaracje dla dużych podatników, czyli VAT-7D. Dodatkowe wymogi dla małych podatników, którzy będą chcieli rozliczać VAT kwartalnie – nie można sprzedawać towarów “wrażliwych” z załącznika 13 (np. paliwo). Jest limit 50 tys. zł. Obrót towarami wrażliwymi do tej kwoty umożliwi rozliczanie VAT kwartalnie.

 

12. Od nowego roku deklaracje VAT-UE można wysyłać jedynie drogą elektroniczną i tylko za okresy miesięczne. Znika zatem możliwość rozliczania VAT-UE kwartalnie. Od 2018 roku wszystkie deklaracje będą przesyłane elektronicznie.

 

13. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wracają sankcje w podatku VAT. Na szczęście będą one dotyczyły wszystkich podmiotów, za wyjątkiem osób fizycznych. Osoby fizyczne za to będą mogły być karane z kodeksu karno-skarbowego.Sankcja za zaniżenie podstawy opodatkowania VAT będzie w równowartości 30% różnicy podatku. Natomiast jeżeli podatnik jest “oszustem”, czyli gdy brak jest czynności a wystawiana jest faktura, odliczany jest VAT od podmiotu wyrejestrowanego z VAT – wówczas sankcja wyniesie 100% VAT.

 

14. Utrzymane zostają do końca 2018 roku podwyższone stawki VAT 23%, 8%, 5% i stawka dla RR. Nie ma większej nadziei, żeby z końcem roku 2018 stawki te uległy zmniejszeniu.

 

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany oceniam niekorzystnie. Pod pretekstem walki z wyłudzeniami i oszustwami w VAT nakłada się bezsensowne biurokratyczne zasady na wszystkich podatników. Przewiduję ogromny kłopot z wyrejestrowywaniem podatników z podatku VAT. Trzeba będzie śledzić na stronie ministerstwa czy dany podmiot jest jeszcze zarejestrowany, czy też już wykreślony. Odliczenie VAT od podmiotu wykreślonego to z kolei sankcja 30%....

Na pewno będzie zamieszanie z płatnościami gotówką. Wrócą kłopotliwe korekty kosztów z tym związane.

W załączniku nr 11 jest spis usług budowlanych. Za chwilę mogą być problemy interpretacyjne czy dana usługa jest w spisie, czy też jej nie ma.