Kancelaria Jasta

 

 

KANCELARIA JASTA Sp. z o.o

ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy

tel/fax 32 780-37-33
gsm 606-33-22-80

biuro @ jasta.pl

Biuro czynne od:
pon-piąt 9:00 do 16:00

aktualności

Smaller Default Larger

Zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego

 Do 17 października 2016 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni złożyć zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek złożenia zawiadomienia dotyczy zarówno podatników, którzy zaczną rozliczać się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym, jak i tych, którzy przestaną mieć taki obowiązek.
 
Urzędy do obsługi dużych podatników obsługują jedynie kategorie podatników określone w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Pozostali podatnicy (w tym wszystkie osoby fizyczne) rozliczają się w urzędach skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Obowiązek złożenia zawiadomienia ze względu na osiągany przychód mają dwie kategorie podatników: ci, którzy od nowego roku zaczynają podlegać urzędom skarbowym właściwym dla „dużych podatników”, i ci, którzy tracą do tego prawo.
 
Dużym podatnikiem są m.in. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.
 
Rok 2016 jest ostatnim rokiem podatkowym, w którym zawiadomienie o zmianie właściwości urzędów skarbowych składane jest na opisanych zasadach. Od 1 stycznia 2017 r. regulująca zmianę właściwości ustawa o urzędach i izbach skarbowych przestanie obowiązywać. Zastąpi ją ustawa o administracji podatkowej. W art. 14 ustawy o administracji podatkowej przewidziano, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady, na jakich ma się to odbywać, zostaną uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 
Wiadomo już z projektu rozporządzenia, że Ministerstwo Finansów chce utworzenia Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS) i 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS). Pod właściwość KWUS mają m.in. podlegać podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro. Pod właściwość WUS będą podlegać m.in. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro, a nieprzekraczający 50 mln euro.